Tên: Hội Xây dựng Đà Nẵng
Loại hình : Các hiệp hội khác
Mô tả:
Địa chỉ: 171 Trần Phú, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tỉnh: Đà Nẵng
Số điện thoại: 0511-826658
Số fax: 0511-817133
Trang web:
Email:

Liên hệ:
Chairman: Đặng Việt Dũng

:


Số lượng công ty thành viện:
Ngành kinh doanh :
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article