Tên: Hội Vô tuyến điện tử Việt Nam
Loại hình : Hiệp hội trực thuộc Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)
Mô tả:
Địa chỉ: 107 Thái Hà, TP. Hà Nội
Tỉnh: Hà Nội
Số điện thoại: 04 - 8254469
Số fax: 04 -8254469
Trang web:
http://rev.org.vn/
Email: elinco@hn.vnn.vn
Liên hệ:
Tổng Thư ký: Nguyễn Văn Ngọ
6250473
Ủy viên thường trực: Nguyễn Ngọc Cẩn

Số lượng công ty thành viên:
Ngành kinh doanh :
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article