Tên: Hội tin học Việt Nam (VAIP)
Loại hình : Hiệp hội trực thuộc Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)
Mô tả:
Địa chỉ: 1 Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ
Tỉnh: Hà Nội
Số điện thoại:
04-9712 597
04-8211725
Số fax: 04-8211708
Trang web:
Email:
Liên hệ:
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký: Đỗ Xuân Thọ

Cố vấn: Nguyễn Long

Số lượng công ty thành viên:
Ngành kinh doanh :
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article