Tên: Hội tin học thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình : Hiệp hội trực thuộc Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)
Mô tả:
Địa chỉ: 79 Trương Định, P. Bến Thành, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh: TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08 - 8222876
Số fax: 08 -8250053
Trang web: www.hca.org.vn
Email: hca@hcm.vnn.vn
Liên hệ:
Chủ tịch: Lê Trường Tùng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký thường trực: Trần Lạc Hồng

Số lượng công ty thành viên:
Ngành kinh doanh :
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article