Tên: Hội May-Thêu-Đan thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình : Hiệp hội ngành kinh doanh
Mô tả:
Địa chỉ: 73 Bầu Cát 3, P. 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh: TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08-8493978
Số fax: 08-8428301
Trang web:
Email: agtek@hcm.vnn.vn
Liên hệ:
Chủ tịch: Ông Nguyễn Đức Hoan

Phó Chủ tịch: Ông Ngô Tám

Phó Chủ tịch: Ông Phạm Xuân Hồng

Tổng Thư ký: Ông Diệp Thành Kiệt

Nhân viên: Bà Nguyễn Lê Trâm Anh

Số lượng công ty thành viên:
Ngành kinh doanh :May, thêu và đan
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article