Tên: Hội doanh nghiệp trẻ Long An
Loại hình : Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ
Mô tả:
Địa chỉ: Sơn Hà Electric Wire Production Unit, Long An Province
Tỉnh: Long An
Số điện thoại: 072 - 829882
Số fax: 072 - 825733
Trang web:
www.doanhnhantrelongan.com/
Email:

Liên hệ:
Chairman: Lê Xuyên Sơn
0913876300
Số lượng công ty thành viên:
Ngành kinh doanh :
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article