Tên: Hội doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng
Loại hình : Câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ
Mô tả:
Địa chỉ: 29 đường Trần Phú, TP. Đà Nẵng
Tỉnh: Đà Nẵng
Số điện thoại: 0511- 886962
Số fax: 0511-886962
Trang web:
Email:
Liên hệ:
Chairman: Dương Viết Doón
Số lượng công ty đưa ra :
Ngành kinh doanh :
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article