Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

 

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo thực hiện nghĩa vụ công ích năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và 3 năm gần nhất, Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2013, Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2014, Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2015, Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013, Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014, Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Thông tin thay đổi nhân sự quản lý của doanh nghiệp, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016, Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 2016, Báo cáo lương thưởng 2016.…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Quảng Nam-> Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article