Thông tin công bố là Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cáu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau công bố Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Tình hình sản xuất kinh doanh và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất, Báo cáo chiến lược phát triển 2016-2020, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Cà Mau -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article