Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei thuộc tỉnh Kon Tum công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Kon Tum -> Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article