Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kết quả phân phối lợi nhuận 2016, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN 2016, Tình hình SXKD và tài chính 2016, Tình hình đầu tư 2016, Đánh giá xếp loại người quản lý và doanh nghiệp 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Đồng Tháp công bố Báo cáo sắp xếp đổi mới 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNN 2016, Tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính 2016, Tình hình đầu tư 2016, Đánh giá xếp loại người quản lý và doanh nghiệp 2016.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 và 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Đồng Tháp -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article