Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh Tháng 9/2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Bộ Công thương) công bố Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 9/2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 9/2018.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành-> Bộ Công thương -> Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article