Thông tin công bố là Quy chế công bố thông tin 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố Quy chế công bố thông tin 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2017, Sắp xếp đổi mới 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Uỷ quyền công bố thông tin 2018.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN bộ, ngành -> Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article