Ban quản lý KCN Bình Thuận, Đường Võ Văn Kiệt, Khu dân cư Hùng Vương 2, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 
Website: www.bqlkcn.binhthuan.gov.vn
 
Điện thoại:      062.3821243;   062.3830834      - Fax:   062.3821243
 
Email:     bqlkcn@binhthuan.gov.vn
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article