Ban quản lý các KCX và KCN TP Hồ Chí Minh, số 35 Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 
Website:  www.hepza.hochiminhcity.gov.vn
 
Điện thoại:  Tel: 84-8.38290.414 - 38290.405, Fax: 84-8.38294.271
 
 Email: office@hepza.gov.vn
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article