Danh sách các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp

Các trung tâm này trực thuộc UBND cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương trên cả nước, thực hiện xúc tiến thương mại-đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Thông báo của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội!

Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp

Giới thiệu Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh & Hỗ trợ doanh nghiệp