free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Để quản lý việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ viễn thông mới cho công cộng ngoài các dịch vụ đã được quy định trong giấy phép đã được cấp hoặc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông mới có sử dụng tài nguyên viễn thông và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn thử nghiệm mạng viễn thông dùng riêng có sử dụng tài nguyên viễn thông
Mục đích Để quản lý việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ viễn thông mới cho công cộng ngoài các dịch vụ đã được quy định trong giấy phép đã được cấp hoặc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông mới có sử dụng tài nguyên viễn thông và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn thử nghiệm mạng viễn thông dùng riêng có sử dụng tài nguyên viễn thông
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 60 Vận tải đường bộ, đường ống
61 Vận tải đường thuỷ (bao gồm cả vận chuyển khách du lịch)
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn Từ 5 đến 10 triệu đồng. Thời hạn: Không quá 1 năm
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện

  1. Là doanh nghiệp viễn thông
  2. Tổ chức, doanh nghiệp muốn thử nghiệm mạng viễn thông dùng riêng

Hồ sơ xin cấp phép được lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao). Mỗi bộ hồ sơ gồm:

  1. Đơn xin phép thiết lập thử nghiệm hoặc cung cấp thử nghiệm dịch vụ;
  2. Đề án thiết lập thử nghiệm mạng hoặc cung cấp thử nghiệm dịch vụ, trong đó xác định rõ: mục đích, phạm vi, thời hạn thử nghiệm; cấu hình mạng, loại hình dịch vụ, bên hợp tác cùng thử nghiệm (nếu có); giá cước dự định (nếu có); tần số, kho số xin phép thử nghiệm (nếu có); các điều khoản, điều kiện để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng nếu sau khi kết thúc thời hạn cung cấp thử nghiệm dịch vụ, doanh nghiệp không đưa dịch vụ vào cung cấp chính thức;
  3. Bản sao giấy phép viễn thông (nếu có).
Trình tự thủ tục
  • Bộ Bưu chính, Viễn thông tiến hành thẩm định và xét cấp phép hoặc từ chối cấp phép trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
  • Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xin phép biết
  • Kết thúc thời hạn thử nghiệm, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm tổng kết, hoàn chỉnh hồ sơ thử nghiệm và báo cáo kết quả thử nghiệm cho Bộ Bưu chính, Viễn thông
  • Sau thời gian thử nghiệm, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xin thử nghiệm muốn đưa mạng hoặc dịch vụ vào khai thác chính thức phải xin phép Bộ Bưu chính, Viễn thông 
Thời hạn trả lời hồ sơ 30 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành bưu chính, viễn thông

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article