Nhằm kiểm soát số lượng và chất lượng của việc nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu
Mục đích

Nhằm kiểm soát số lượng và chất lượng của việc nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 182 Thuộc và nhuộm da lông thú, sản xuất các sản phẩm từ da lông thú
4762 
591 
60 Vận tải đường bộ, đường ống
7722 
90 Hoạt động văn hoá thể thao
Nơi nộp hồ sơ
 • Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá - Thông tin) cấp phép cho Tổ chức ở Trung ương nhập khẩu băng, đĩa;
 •  Sở Văn hoá - Thông tin sở tại cấp phép cho Tổ chức ở địa phương nhập khẩu băng, đĩa.
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: Không quy định

Thời hạn: 01 giấy phép cho một lần nhập khẩu

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Kế hoạch nhập khẩu hoặc đơn nhập khẩu băng, đĩa CD, băng hình, đĩa VCD ca nhạc, nêu rõ:

 • Tên chương trình
 • Tên tác phẩm, tác giả, nghệ sỹ biểu diễn
 • Loại nhập khẩu: cassette, video, CD, VCD, DVD, vv
 • Số lượng nhập khẩu
 • Tên cửa khẩu nhập khẩu 
Trình tự thủ tục
 1. Tổ chức nhập khẩu nộp đơn nhập khẩu hoặc kế hoạch nhập khẩu tại Bộ Văn hóa – Thông tin hoặc Sở Văn hóa Thông tin.
 2. Cơ quan cấp phép có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận kế hoạch (hoặc đơn) xin nhập khẩu. Trường hợp cần kéo dài thời gian cũng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận kế hoạch (hoặc đơn). Nếu không cho phép phải có văn bản trả lời rõ lý do
Thời hạn trả lời hồ sơ 10 ngày, có thể kéo dài nhưng tối đa là 20 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra
 • Bộ Văn hóa – Thông tin
 • Sở văn hóa – Thông tin
Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 100.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định Số 31/2001/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2001 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

ít nhất là 7 ngày trước khi phát hành băng, đĩa doanh nghiệp nhập khẩu phải nộp lưu chiểu tại Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thư viện Quốc gia và Sở Văn hoá - Thông tin đã cho phép nhập khẩu mỗi chương trình 2 bản;

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article