Để thực hiện thống nhất công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho doanh nghiệp và người dân; nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy đối với các chủ đầu tư dự án, công trình xây dựng
Mục đích

Để thực hiện thống nhất công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho doanh nghiệp và người dân; nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy đối với các chủ đầu tư dự án, công trình xây dựng

Thể loại Giấy cấp phép
Ngành nào cần 05 Đánh bắt thuỷ sản, ươm, nuôi trồng thuỷ sản và các hoạt động dịch vụ liên quan.
06 
07 
08 
192 Sản xuất giầy dép
351 Đóng và sửa chữa tàu, thuyền
352 Sản xuất và sửa chữa đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
4661 
521 Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị gia dụng, trang thiết bị làm vườn và dụng vụ đi kèm
5221 
5222 
5223 
55 Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng
5914 
60 Vận tải đường bộ, đường ống
611 Vận tải ven biển và viễn dương
612 Vận tải đường sông, hồ
681 
85 Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội
86 
87 
90 Hoạt động văn hoá thể thao
91 
93 Hoạt động dịch vụ khác

 

Nơi nộp hồ sơ
 • Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật công trình quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quyết định đầu tư; những dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật do Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh đề nghị hoặc những công trình khác do Tổng cục Cảnh sát quyết định theo yêu cầu nghiệp vụ;
 • Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an cấp tỉnh thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy uỷ quyền. Trong trường hợp uỷ quyền. Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản uỷ quyền của Cục trưởng.
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí : Hiện đang xây dựng mức lệ phí

Thời hạn: Có giá trị cùng với công trình

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy gồm 03 bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo và hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư.

 1. Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo;
 2. Bản sao giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thoả thuận về địa điểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 3. Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 13, 14, 15 và 16 hoặc Điều 14 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP
Trình tự thủ tục
 1. Hồ sơ được lập theo quy định và được gửi tới cơ quan nhà nước có  thẩm quyền
 2. Cơ quan có thẩm quyềnxem xét cấp Văn bảnthẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
 3. Trước tiên,phải được chấp thuận về địa điểm
 4. Tiếp theo, thẩm duyệt công trình
 5. Trong quá trình xây dựng, công trình sẽ được kiểm tra các quy định về phòng cháy chữa cháy. Các hoạt động kiểm tra này sẽ được tiến hành từng bước
 6. Cuối cùng sẽ thực hiện nghiệm thu công trình
Thời hạn trả lời hồ sơ

 Đối với các dự án, thiết kế công trình

 • Không quá 20 ngày làm việc đối với dự án quy hoạch, dự án xây dựng;
 • Không quá 30 ngày làm việc đối với thiết kế kỹ thuật công trình  nhóm A;
 • Không quá 20 ngày làm việc đối với công trình thuộc nhóm B, C.

Phân nhóm dự án công trình A, B, C tại điểm này thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Cơ quan thanh, kiểm tra

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy mà không có "Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy''.

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung - Các bản vẽ và bản thuyết minh, sau khi đã thẩm duyệt, được trả lại cho chủ đầu tư 02 bộ
- Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp thẩm duyệt giữ lại 01 bộ để kiểm tra thi công, nghiệm thu công trình về phòng cháy và chữa cháy và trả lại chủ đầu tư lưu theo quy định sau khi công trình được nghiệm thu và đưa vào hoạt động.
- Việc thẩm duyệt được tiến hành với sự có mặt của nhà đầu tư hoặc đại diện của nhà đầu tư.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article