Nhằm thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; bảo đảm cho tính mạng và tài sản của người dân và doanh nghiệp
Mục đích Nhằm thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; bảo đảm cho tính mạng và tài sản của người dân và doanh nghiệp
Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 351 Đóng và sửa chữa tàu, thuyền
352 Sản xuất và sửa chữa đầu máy xe lửa, xe điện và toa xe
4661 
521 Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị gia dụng, trang thiết bị làm vườn và dụng vụ đi kèm
5221 
5222 
5223 
55 Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng
5914 
60 Vận tải đường bộ, đường ống
611 Vận tải ven biển và viễn dương
612 Vận tải đường sông, hồ
681 
85 Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội
86 
87 
90 Hoạt động văn hoá thể thao
91 
93 Hoạt động dịch vụ khác
Nơi nộp hồ sơ
 • Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt;
 • Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình do Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt và các công trình do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ủy quyền.
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: Không rõ quy định

Thời hạn: Không có thời hạn. Đây là một phần của quá trình thẩm duyệt điều kiện phòng cháy chữa cháy

Các hồ sơ cần khi đăng ký
 1. Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và Biên bản kiểm tra thi công về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
 2. Báo cáo của chủ đầu tư, chủ phương tiện về tình hình kết quả thi công, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm và nghiệm thu các hệ thống, thiết bị và kết cấu phòng cháy và chữa cháy;
 3. Văn bản, chứng chỉ kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy đã lắp đặt trong công trình;
 4. Biên bản thử nghiệm và nghiệm thu từng phần và tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
 5. Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy;
 6. Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, của phương tiện;
 7. Văn bản nghiệm thu các hạng mục, hệ thống, thiết bị kỹ thuật khác có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy.
Trình tự thủ tục
 1. Chủ đầu tư, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nộp hồ sơ theo quy định tại cơ quan có thẩm quyền. 
 2. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành Kiểm tra thực tế các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy của công trình theo thiết kế; kết quả kiểm tra và thử nghiệm được lập thành biên bản.
 3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày các bên liên quan thông qua biên bản, cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
Thời hạn trả lời hồ sơ Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày các bên liên quan thông qua biên bản
Cơ quan thanh, kiểm tra
 • Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;
 • Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
Hình thức xử phạt vi phạm Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung 1. Các văn bản và hồ sơ nêu trên phải có đủ dấu, chữ ký của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị thiết kế
2. Nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt; riêng các bản vẽ hoàn công của hệ thống phòng cháy và chữa cháy và của các hạng mục có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy chỉ dịch ra tiếng Việt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article