Nhằm kiểm soát kỹ thuật an toàn đối với máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
Mục đích Nhằm kiểm soát kỹ thuật an toàn đối với máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 062 
091 
2029 Sản xuất các sản phẩm khác từ gỗ, tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
25127 
28 Sản xuất các sản phẩm từ kim loại (trừ máy móc thiết bị)
35 Sản xuất phương tiện vận tải khác
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí:  40.000 đ/giấy

Các hồ sơ cần khi đăng ký Không quy định
Trình tự thủ tục Không quy định
Thời hạn trả lời hồ sơ Không quy định
Cơ quan thanh, kiểm tra Bộ Thủy sản
Hình thức xử phạt vi phạm
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article