free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Mục đích Để quản ‎lý việc sản xuất, kinh doanh các loài động vật, thực vật hoang dã
Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 011 Trổng trọt
012 Chăn nuôi.
013 Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp
014 Các hoạt động hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi (trừ hoạt động thú y)
02 Lâm nghiệp và các hoạt động dịch vụ liên quan
Nơi nộp hồ sơ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với các tỉnh không có cơ quan Kiểm lâm)

Lệ phí và Thời hạn Chưa được chỉ rõ
Các hồ sơ cần khi đăng ký Chưa được chỉ rõ
Trình tự thủ tục
Thời hạn trả lời hồ sơ Chưa được chỉ rõ
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn

Hình thức xử phạt vi phạm

Nghị định của Chính phủ số 139/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article