free sex porn hd porno
umraniye escort
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
sex movies
antalya escort
free xxx porn xxx movies
Mục đích Để quản lý việc trao đổi nguồn gen cây trồng quý hiếm để phục vụ cho việc nghiên cứu, chọn, tạo và sản xuất, kinh doanh giống cây trồng mới
Thể loại Giấy cấp phép
Ngành nào cần 013 Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp
0161
0164
021 Trồng rừng
03
721 Cho thuê phương tiện vận tải
Nơi nộp hồ sơ
  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với cây trồng trên cạn)
  • Bộ Thủy sản (đối với cây trồng dưới nước)
Lệ phí và Thời hạn Chưa được chỉ rõ
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Liên lạc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với cây trồng trên cạn), Bộ Thủy sản (đối với cây trồng dưới nước) để biết điều kiện và hồ sơ xin phép

Trình tự thủ tục Việc trao đổi quốc tế nguồn gen cây trồng quý hiếm phải được phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với cây trồng trên cạn), Bộ Thủy sản (đối với cây trồng dưới nước)
Thời hạn trả lời hồ sơ Chưa được chỉ rõ
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thủy sản

Hình thức xử phạt vi phạm Chưa được chỉ rõ
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung Tham khảo Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article