Trong phần này bạn sẽ có những thông tin về các loại giấy phép và các điều kiện kinh doanh đang còn hiệu lực

Trong phần này bạn sẽ có những thông tin về các loại giấy phép và các điều kiện kinh doanh. Các ngành kinh doanh và hoạt động kinh doanh được phân loại theo từng cấp. Hãy đọc kĩ cách làm thế nào để biết hoạt động kinh doanh của bạn có buộc phải có giấy phép hay không bằng cách nháy chuột vào đây. Trên “menu” bên trái chọn một hoạt động kinh doanh cụ thể bằng cách nháy chuột lên đó. Khi nháy chuột “menu” sẽ mở ra. Mục được chọn trong “menu” có dạng chữ in đậm khi trỏ đến một hoạt động kinh doanh cụ thể cần phải có giấy phép.

Dưới đây bạn sẽ thấy danh sách gồm các đường dẫn tới các bản thông tin về giấy phép. Trước tiên một danh mục những yêu cầu pháp lý mà tất cả các doanh nghiệp phải đáp ứng sẽ xuất hiện (chẳng hạn như các quy định phòng cháy chữa cháy). Nháy chuột vào đường dẫn để mở bản thông tin về giấy phép. Nhấn vào núm “Back” (quay lại) trên thanh trình duyệt để quay về danh sách đường dẫn. Bạn cũng có thể vào Sơ đồ mạng để xem tất cả các hoạt động kinh doanh có bản mô tả thông tin giấy phép hiện được đăng trên Cổng thông tin.
Bạn cũng có thể xem Hệ thống các ngành kinh tế của Việt Nam, tìm kiếm các thuật ngữ trong đó và xem các giấp phép liên quan.

Quy định chi tiết về hàng hoá dịch vụ cấm kinh doanh (Phụ lục I), hạn chế kinh doanh (Phụ lục II) và kinh doanh có điều kiện (Phụ lục III) tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article