Nhằm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu
Mục đích Nhằm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu
Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 4661
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn Không rõ quy định
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Các doanh nghiệp sản xuất, pha chế xăng, dầu phải đáp ứng những điều kiện sau:

 1. Có dây chuyền công nghệ và hệ thống bể chứa, bể pha trộn, hệ thống đường ống công nghệ, hệ thống bơm chuyển phù hợp với: chủng loại nguyên liệu đầu vào, chủng loại xăng, dầu thành phẩm, công suất sản xuất, pha chế.
 2. Các thiết bị đo lường, thử nghiệm phải được kiểm định theo quy định hiện hành và đang trong thời hạn sử dụng.
 3. Có khả năng kiểm tra tất cả các chỉ tiêu chất lượng của xăng, dầu thành phẩm nêu trong tiêu chuẩn chất lượng đã công bố (quy định tại Mục I.4 của Thông tư này) và theo các phương pháp thử tương ứng quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Quốc tế ISO hoặc tiêu chuẩn của Hiệp hội thử nghiệm vật liệu Hoa kỳ (ASTM).
 4. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 và/hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí ISO/TS 29001:2003 - Công nghiệp dầu mỏ, hoá dầu và khí thiên nhiên - Hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành - Các yêu cầu đối với tổ chức cung cấp sản phẩm và dịch vụ (dưới đây gọi tắt là hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí).
 5. Có đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 6. Có hệ thống xử lý đảm bảo an toàn môi trường theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 7. Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành quy trình sản xuất, pha chế xăng, dầu đã được đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí công tác.

Hồ sơ:

 1. Giấy đăng ký đánh giá điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu
 2. Bản Thuyết minh hoạt động sản xuất, pha chế xăng, dầu
 3. Văn bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 4. Giấy xác nhận đảm bảo các yêu cầu về môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về môi trường cấp.
 5. Giấy chứng nhận kiểm định và/hoặc giấy xác nhận hiệu chuẩn đối với các thiết bị đo lường.
 6. Chứng chỉ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 và/hoặc giấy xác nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí.
Trình tự thủ tục
 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo mẫu và gửi tới Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức xem xét hồ sơ và đánh giá thực tế.
 2. Doanh nghiệp sau đánh giá đạt yêu cầu sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bản xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu.
Thời hạn trả lời hồ sơ Không rõ quy định
Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Khoa học và Công nghệ

 • Địa chỉ cơ quan: 39 Trần Hưng Đạo – Hà Nội
Hình thức xử phạt vi phạm
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article