Các loại thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do nước ngoài sản xuất chưa có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, khi đăng ký nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam phải được khảo nghiệm
Mục đích Các loại thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do nước ngoài sản xuất chưa có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, khi đăng ký nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam phải được khảo nghiệm
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 014 Các hoạt động hỗ trợ trồng trọt và chăn nuôi (trừ hoạt động thú y)
108
46204
Nơi nộp hồ sơ

 

Lệ phí và Thời hạn Chưa được chỉ rõ
Các hồ sơ cần khi đăng ký Chưa được chỉ rõ
Trình tự thủ tục
Thời hạn trả lời hồ sơ 7 ngày làm việc
Cơ quan thanh, kiểm tra
Hình thức xử phạt vi phạm
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

Những loại thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi không thuộc các Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu khi nhập khẩu phải có giấy phép khảo nghiệm do Cục khuyến nông và khuyến lâm thuộc Bộ NN & PTNT cấp theo quy định đối với từng loại. Căn cứ kết quả khảo nghiệm, Bộ NN & PTNT sẽ bổ sung vào danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi được phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article