Mục đích

Nhằm quản lý các hoạt động liên quan đến kiểm định và kiểm nghiệm giống cây trồng

Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 0161
024 Hoạt động hỗ trợ lâm nghiệp
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: 200.000VNĐ (Thông tư số 110/2003/TT-BTC)

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện:

  1. Có phòng thử nghiệm đủ trang thiết bị phù hợp với yêu cầu kiểm định, kiểm nghiệm giống cây trồng;
  2. Có trang, thiết bị kiểm soát điều kiện môi trường phù hợp với yêu cầu kiểm định, kiểm nghiệm giống cây trồng;
  3. Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật được đào tạo và được cấp chứng chỉ về kiểm định, kiểm nghiệm giống cây trồng.

Không có quy định về hồ sơ

Trình tự thủ tục
Thời hạn trả lời hồ sơ Không quy định
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành giống cây trồng

Hình thức xử phạt vi phạm Phạt tiền từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ. Xem Điều 28 Nghị định 57/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article