Để quản lý phân bón mới sản xuất ở trong nước hoặc mới nhập khẩu chưa có tên trong “Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Mục đích Để quản lý phân bón mới sản xuất ở trong nước hoặc mới nhập khẩu chưa có tên trong “Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 2012 Bảo quản gỗ (tẩm chất phòng cháy, chống mối mọt, sấy gỗ)
46691
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: Chưa được chỉ rõ;

Thời hạn: 1 năm

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Một bộ hồ sơ gồm

  1. Đơn đăng ký khảo nghiệm
  2. Tài liệu về đặc tính loại phân bón khảo nghiệm
  3. Tài liệu về độc tính của phân bón
  4. Đối với phân nhập khẩu: tên hãng hoặc tên công ty và nước sản xuất; tài liệu cho phép sản xuất kinh doanh và hướng dẫn sử dụng ở nước ngoài, nhãn phân bón
  5. Đối với phân sản xuất trong nước: quy trình công nghệ và tác giả của quy trình; kết quả khảo nghiệm sơ bộ (nếu có) và hướng dẫn sử dụng của cơ sở sản xuất.
  6. Nguồn gốc và thành phần nguyên liệu chủ yếu làm phân bón.
Trình tự thủ tục
  1. Tổ chức, cá nhân có phân bón khảo nghiệm nộp hồ sơ về Cục Nông nghiệp
  2. Cục Nông nghiệp cấp giấy phép khảo nghiệm cho tổ chức, cá nhân có phân bón khảo nghiệm trong vòng mười lăm ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Nông nghiệp thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung những tài liệu cần thiết theo quy định
Thời hạn trả lời hồ sơ 15 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra Thanh tra Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Hình thức xử phạt vi phạm Chưa được chỉ rõ
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article