Trong phần này, bạn sẽ có được những thông tin về các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy chấp thuận và các điều kiện về kinh doanh bạn cần phải có để có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh cho từng lĩnh vực riêng biệt.

 Các lĩnh vực kinh doanh được phân loại theo từng cấp. Cơ cấu của bản danh sách được Bộ kế hoạch & đầu tư và Tổng cục thống kê ban hành trong Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLL-BKH-TCTK ngày 1/11/2001.

Danh sách mã số cơ bản là theo hệ thống Chuẩn mực Việt Nam về phân loại các ngành công nghiệp. Chuẩn mực này phân loại các lĩnh vực (bằng 2 số đầu tiên của mã số), các hoạt động kinh doanh riêng biệt (bằng 4 số đầu tiên của mã số), và các sản phẩm và dịch vụ thuộc các hoạt động kinh doanh (bằng 5 hoặc 6 số). Mặc dù tên của hệ thống phân loại chỉ bao gồm từ “công nghiệp”, tất cả các hoạt động kinh doanh và dịch vụ đều nằm trong hệ thống mã số này.

Đầu tiên, bạn cần phải hiểu danh sách mật mã được sắp xếp như thế nào. Về cơ bản, danh sách phân loại các hoạt động kinh doanh dựa theo việc sử dụng các nguyên liệu và kỹ thuật công nghệ và các sản phẩm, và rất dễ dàng để có thể hiểu được cấu trúc này. Hãy đọc và xem phần dưới đây:

Dưới phần phân loại chung cho sản xuất, mã số 28 thuộc về phần chúng tôi gọi là lĩnh vực ở cấp độ 2 chữ số và bao gồm tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan đến “sản xuất các sản phẩm từ kim loại”. Chú ý rằng lĩnh vực kinh doanh 28 không bao gồm máy móc thiết bị được sản xuất từ kim loại; chúng được liệt kê dưới mã số khác.

28 Sản xuất các sản phẩm từ kim loại (trừ máy móc thiết bị)

Dưới 28 có rất nhiều các hoạt động kinh doanh khác nhau được biểu thị bằng các mã số có 3 hoặc 4 chữ số. Ví dụ: ở bên dưới của loại có 3 chữ số có mã số 289, có một hạng bao gồm 4 chữ số 2899: Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, hãy xem ở dưới đây:

289 Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại và các hoạt động dịch vụ có liên quan đến công việc chế tạo kim loại

......      Điều này có nghĩa là có những mã số có 4 chữ số khác ngoài mã số có 4 chữ số bạn nhìn thấy ở dưới đây, là 2899

2899    Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại

Dưới loại có 4 chữ số bạn sẽ thấy có loại 5 chữ số; mã số 28991 biểu thị cho hoạt động kinh doanh liên quan đến sản xuất các sản phẩm từ dây kim loại. Hãy xem ở dưới đây:

28991  Sản xuất các sản phẩm từ dây kim loại

Bây giờ hãy nhìn vào những hoạt động kinh doanh riêng biệt ở dưới đây với 6 chữ số. Ví dụ, mã số 289914 biểu thị các hoạt động kinh doanh liên quan đến Sản xuất dây cáp các loại. Hãy xem ở dưới đây:

289911            Sản xuất dây thép lò xo

289912            Sản xuất nhíp (lò xo lá)

289913            Sản xuất dây thép gai

289914            Sản xuất dây cáp các loại

289915            Sản xuất que hàn

289916            Sản xuất đinh đóng gỗ, đinh đóng bê tông, ghim, kẹp các loại

Như đã nêu ở trên, chúng tôi sắp xếp và trình bày các quy định về các lĩnh vực riêng biệt chi phối các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam dựa trên danh sách được Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Tổng cục thống kê ban hành trong Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BKG-TCTK được đăng trên Cổng thông tin này, chúng tôi đã sử dụng các ví dụ để giải thích các cấu trúc ở trên.

Bây giờ, hãy đọc thêm để tìm hiểu về các quy định áp dụng cho hoạt động kinh doanh của bạn trên Cổng thông tin này.

Trên “menu” ở bên tay trái, bạn sẽ thấy các mã số gồm 2 chữ số cho lĩnh vực của bạn. Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách quan sát “menu”:

Bắt đầu bằng 01-05 Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, và

Kết thúc bằng 92-93 Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng và các hoạt động khác

Sử dụng bảng “menu” ở bên tay trái, bạn có thể chọn được lĩnh vực riêng biệt của bạn bằng cách nhấn chuột.

Khi một lĩnh vực được lựa chọn ở cấp độ 2 chữ số; đầu tiên hãy nhìn vào “menu” bên tay trái. Bạn sẽ thấy “menu” được kéo dài ra và sẽ có thêm các hoạt động riêng biệt cần phải có giấy phép. Những hoạt động này được in đậm trên “menu” bên tay trái.

Bây giờ hãy nhìn vào phần giới thiệu ngắn gọn ở giữa màn hình máy tính của bạn: bạn sẽ thấy một danh sách ngắn bao gồm những đường dẫn cung cấp các thông tin về các quy định mà các doanh nghiệp ở Việt Nam cần phải tuân theo. Đây là những yêu cầu chung và bao gồm những thông tin về bạn cần làm gì để đăng ký kinh doanh, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, tuyển dụng lao động, v.v...

Dưới những đường dẫn đó, bạn sẽ thấy những đường dẫn cho các quy định khác áp dụng cho các hoạt động kinh doanh đã được chọn.

Để biết thêm về các quy định riêng biệt, nhấn chuột vào những hoạt động kinh doanh cụ thể hơn trên thanh “menu” ở bên tay trái. Nếu có những quy định cụ thể, bạn sẽ thấy “menu” bên tay trái được kéo dài ra và sẽ có những phân loại hoạt động kinh doanh khác. Tiếp tục nhấn chuột vào cấp thấp hơn của hoạt động kinh doanh trên “menu” bên tay trái, cho đến khi bạn nhìn thấy nó được in đậm. Bây giờ hãy xem danh sách ở bên dưới những quy định chung dành để thấy những quy định cụ thể.

Bây giờ hãy nhìn vào phần trên cùng của trang thông tin, ở trên của phần giới thiệu. Ở đó, bạn sẽ thấy tất cả những cấp mà bạn đã nhấn chuột vào .

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article