Nhằm quản lý và kiểm soát việc xuất bản phụ trang, đặc san thông tin hoặc phát sóng số phụ, chương trình đặc biệt, chương trình phụ
Mục đích

Nhằm quản lý và kiểm soát việc xuất bản phụ trang, đặc san thông tin hoặc phát sóng số phụ, chương trình đặc biệt, chương trình phụ

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 6321 Kinh doanh lữ hành nội địa
5813
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn Không quy định
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Không quy định

Trình tự thủ tục

Không quy định

Thời hạn trả lời hồ sơ Không quy định
Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Văn hóa – Thông tin

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo quy định tại Điều 19, Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung

Không quy định

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article