Giấy phép mở cửa hàng giới thiệu và bán hàng hóa của Lào tại Việt Nam

Nhằm tăng cường quan hệ thương mại giữa Việt nam và Lào thông qua việc giới thiệu và bán hàng hóa của Lào tại Việt Nam

Giấy phép thành lập chi nhánh cửa thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại; thương mại và du lịch tại Việt Nam

Nhằm quản lý và giám sát các hoạt động của thương nhân nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, thương mại và du lịch

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại; thương mại và du lịch tại Việt Nam

Nhằm quản lý và giám sát các hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại và du lịch