Giấy phép hoạt động điện lực (Đối với tổ chức sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện)

Để quản lý, giám sát hoạt động điện lực đối với tổ chức sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện.

Làm thế nào để biết về đăng ký kinh doanh và hoạt động cho Doanh nghiệp bạn

Trong phần này, bạn sẽ có được những thông tin về các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy chấp thuận và các điều kiện về kinh doanh bạn cần phải có để có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh cho từng lĩnh vực riêng biệt.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phần thông tin chi tiết về giấy phép chỉ đưa ra các hướng dẫn cơ bản. Bạn phải nghiên cứu văn bản quy phạm kèm theo hướng dẫn này và bạn trao đổi ý kiến với cơ quan có thẩm quyền quyết định bạn thực sự cần nộp để có được giấy phép và kiểm tra xem có thêm những quy định mới liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của bạn.

Các loại giấy phép

Trong phần này bạn sẽ có những thông tin về các loại giấy phép và các điều kiện kinh doanh đang còn hiệu lực

Văn bản chấp thuận mở sở giao dịch, chi nhánh của ngân hàng liên doanh

Nhằm quản lý các hoạt động của sở giao dịch và chi nhánh của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam.

Giấy phép xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu

Nhằm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu

Giấy phép nhập khẩu để khảo nghiệm đối với các loại thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ngoài Danh mục được phép nhập khẩu vào Việt Nam

Các loại thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do nước ngoài sản xuất chưa có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, khi đăng ký nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam phải được khảo nghiệm

Giấy phép đăng ký kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho công ty nước ngoài kinh doanh với VN thông qua các hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp VN

Quản lý nguồn thuốc nhập khẩu vào Việt Nam nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng.

Giấy phép khảo nghiệm phân bón

Để quản lý phân bón mới sản xuất ở trong nước hoặc mới nhập khẩu chưa có tên trong “Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Văn bản chấp nhận Xuất khẩu giống và động vật thủy sản sống (đối với XK các loại thủy sản cấm XK)

Để quy định việc xuất khẩu các loại giống và động vật thuỷ sản tươi sống cấm xuất khẩu.

Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải

Kiểm soát giấy chứng nhận của những người thiết kế phương tiện vận tải.

Giấy chứng nhận và thẻ kiểm định viên đo lường

Để kiểm soát các hoạt động đo lường

Dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo

Nhằm điều chỉnh việc đóng dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Để kiểm soát hoạt động đo đạc và bản đồ (do hoạt động đo đạc và bản đồ có thể gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội)

Chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên trên tàu biển

Kiểm soát giấy chứng nhận của những người thiết kế phương tiện vận tải.

Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng

Nhằm điều chỉnh hoạt động của các tổ chức chứng nhận chất lượng

Quyết định ủy quyền kiểm định cho cơ quan, tổ chức

Nhằm đảm bảo chất lượng kiểm định phương tiện đo

Quyết định công nhận khả năng kiểm định

Nhằm đảm bảo chất lượng kiểm định phương tiện đo

Quyết định chứng nhận mẫu chuẩn sản xuất trong nước

Quản lý hoạt động sản xuất mẫu chuẩn sản xuất trong nước

123...Trang cuối