Các loại giấy phép
 
Trong phần này bạn sẽ có những thông tin về các loại giấy phép và các điều kiện kinh doanh. Các ngành kinh doanh và hoạt động kinh doanh được phân loại theo từng cấp. Hãy đọc kĩ cách làm thế nào để biết hoạt động kinh doanh của bạn có buộc phải có giấy phép hay không bằng cách nháy chuột vào đây. Trên “menu” bên trái chọn một hoạt động kinh doanh cụ thể bằng cách nháy chuột lên đó. Khi nháy chuột “menu” sẽ mở ra. Mục được chọn trong “menu” có dạng chữ in đậm khi trỏ đến một hoạt động kinh doanh cụ thể cần phải có giấy phép.
 
Dưới đây bạn sẽ thấy danh sách gồm các đường dẫn tới các bản thông tin về giấy phép. Trước tiên một danh mục những yêu cầu pháp lý mà tất cả các doanh nghiệp phải đáp ứng sẽ xuất hiện (chẳng hạn như các quy định phòng cháy chữa cháy). Nháy chuột vào đường dẫn để mở bản thông tin về giấy phép. Nhấn vào núm “Back” (quay lại) trên thanh trình duyệt để quay về danh sách đường dẫn. Bạn cũng có thể vào Sơ đồ mạng để xem tất cả các hoạt động kinh doanh có bản mô tả thông tin giấy phép hiện được đăng trên Cổng thông tin.
Bạn cũng có thể xem Hệ thống các ngành kinh tế của Việt Nam, tìm kiếm các thuật ngữ trong đó và xem các giấp phép liên quan.
 
Quy định chi tiết về hàng hoá dịch vụ cấm kinh doanh (Phụ lục I), hạn chế kinh doanh (Phụ lục II) và kinh doanh có điều kiện (Phụ lục III) tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006.
 

Điều kiện kinh doanh về phòng cháy chữa cháy ...

Để bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người dân, cán bộ công nhân viên và tài sản

Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ ...

Nhằm quản lý hoạt động của các tổ chức và cá nhân trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi ...

Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất và dịch vụ gây ra

Quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động ...

Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất và dịch vụ gây ra

Kiểm tra và đăng ký các thiết bị có yêu cầu ...

Để quản lý các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, ...

Giấy phép kinh doanh

Giấy phép hoạt động điện lực (Đối với tổ chức sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện)

Để quản lý, giám sát hoạt động điện lực đối với tổ chức sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện.

Làm thế nào để biết về đăng ký kinh doanh và hoạt động cho Doanh nghiệp bạn

Trong phần này, bạn sẽ có được những thông tin về các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy chấp thuận và các điều kiện về kinh doanh bạn cần phải có để có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh cho từng lĩnh vực riêng biệt.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Phần thông tin chi tiết về giấy phép chỉ đưa ra các hướng dẫn cơ bản. Bạn phải nghiên cứu văn bản quy phạm kèm theo hướng dẫn này và bạn trao đổi ý kiến với cơ quan có thẩm quyền quyết định bạn thực sự cần nộp để có được giấy phép và kiểm tra xem có thêm những quy định mới liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của bạn.

Các loại giấy phép

Trong phần này bạn sẽ có những thông tin về các loại giấy phép và các điều kiện kinh doanh đang còn hiệu lực

Văn bản chấp thuận mở sở giao dịch, chi nhánh của ngân hàng liên doanh

Nhằm quản lý các hoạt động của sở giao dịch và chi nhánh của ngân hàng liên doanh tại Việt Nam.

Giấy phép xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng dầu

Nhằm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu

Giấy phép nhập khẩu để khảo nghiệm đối với các loại thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ngoài Danh mục được phép nhập khẩu vào Việt Nam

Các loại thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi do nước ngoài sản xuất chưa có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, khi đăng ký nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam phải được khảo nghiệm

Giấy phép đăng ký kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho công ty nước ngoài kinh doanh với VN thông qua các hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp VN

Quản lý nguồn thuốc nhập khẩu vào Việt Nam nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng.

Giấy phép khảo nghiệm phân bón

Để quản lý phân bón mới sản xuất ở trong nước hoặc mới nhập khẩu chưa có tên trong “Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

123...Trang cuối