Liên hệ và Phản hồi
 
Chúng tôi rất hy vọng bạn sử dụng trang web của chúng tôi dễ dàng và có thể nhanh chóng tìm được những thông tin mà bạn cần. Hãy giúp chúng tôi bằng cách gửi nhận xét của bạn.

Chẳng hạn, chúng tôi muốn biết những vấn đề sau:

  • Làm thế nào chúng tôi có thể cải tiến trang web để phục vụ bạn tốt hơn?
  • Thông tin nào đặc biệt thu hút sự chú ý của bạn?
  • Bạn muốn có thêm thông tin về một chủ đề cụ thể nào không?
  • Bạn có thấy lỗi, hay thông tin thiếu sót hoặc sai nào không?
  • Nhận xét chung về trang web. 

Nhận xét của bạn sẽ được Cục Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa sử dụng và không chuyển cho bên thứ ba.