Thông tin liên hệ
 

Mọi thắc mắc liên quan đến Cổng thông tin doanh nghiệp, xin liên hệ theo địa chỉ:

Bà: Nguyễn Hồng Liên, Giám đốc Trung tâm thông tin doanh nghiệp
ĐT: (84-80) 44092,  Trong nước xin gọi: 080 44092
Fax: (84-4) 3734 2189
Email: liennh@business.gov.vn 

Ông: Bùi Minh Tú - Trung tâm thông tin doanh nghiệp
ĐT: (84-80) 44092,  Trong nước xin gọi: 080 44092
Di động: 0989660398
Fax: (84-4) 3734 2189
Email: tubm@business.gov.vn 
Skype or IM: minhtu307