Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) là tập đoàn kinh tế nhà nước có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ khi được thành lập, Vinachem đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc ngành hóa chất phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực hoá chất.

So với các doanh nghiệp cùng ngành, lĩnh vực, Vinachem có một số ngành, lĩnh vực và sản phẩm có thế mạnh như sau:

- Nhóm ngành khai thác và chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất: Vinachem được giao nhiệm vụ khai thác và chế biến quặng Apatit để làm nguyên liệu cho sản xuất phân bón và hóa chất trong nước. Đây vừa là nhiệm vụ quan trọng vừa là lợi thế so sánh của Vinachem trong việc đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất phân bón. Về trữ lượng, đến nay đã xác định được 17 mỏ, điểm quặng Apatit, tập trung chủ yếu ở tỉnh Lào Cai, hàng năm Vinachem cung cấp gần 3 triệu tấn quặng các loại phục vụ cho các nhà máy sản xuất phân bón và hóa chất trong nước.

 - Nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật: Đến cuối năm 2019, cả nước có hàng nghìn đơn vị sản xuất, nhập khẩu phân bón và vật tư cho ngành phân bón tại Việt Nam với nhiều loại hình và quy mô. Tuy nhiên, các sản phẩm phân bón của Vinachem có uy tín đối với người tiêu dùng nên các đơn vị thuộc Vinachem vẫn đang chiếm ưu thế và đóng vai trò quan trọng về sản xuất và cung ứng phân bón cho nông nghiệp Việt Nam.

Trong những năm qua sản lượng phân bón của Vinachem liên tục tăng và đạt mức trên 4 triệu tấn, đáp ứng trên 40% nhu cầu phân bón trong nước: trong đó:

+ Phân đạm Ure: Vinachem có 02 đơn vị sản xuất, tổng năng lực đạt 1,06 triệu tấn/năm;

+ Phân chứa lân: Vinachem có 02 đơn vị sản xuất phân Supe lân, tổng năng lực sản xuất khoảng 1 triệu tấn/năm và 03 đơn vị sản xuất phân lân nung chảy tổng năng lực sản xuất 900 nghìn tấn/năm;

+ Phân NPK các loại: Vinachem có 07 đơn vị sản xuất với tổng năng lực sản xuất khoảng 2,4 triệu tấn/năm đáp ứng 60-70% nhu cầu phân bón NPK trong nước;

+ Phân DAP: Tập đoàn hiện có 02 đơn vị sản xuất là Công ty cổ phần DAP - Vinachem và Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem với tổng năng lực sản xuất 660 nghìn tấn/năm.

- Nhóm ngành chế biến sản phẩm cao su: Vinachem đã đầu tư các nhà máy chế biến sâu các sản phẩm cao su tự nhiên. Đây là định hướng phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến; góp phần gia tăng chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp. Nếu tính theo tỷ trọng doanh thu tiêu thụ trên quy mô ngành, các công ty thành viên của Vinachem chiếm khoảng 40,7% thị phần trong nước, trong đó CASUMINA chiếm khoảng 17,4%, DRC chiếm 16,1% và SRC là 7,2%. Trên thị trường xuất khẩu, ba công ty cao su thành viên Vinachem trong những năm gần đây vượt qua nhiều thách thức về cạnh tranh trên thị trường và đã có kết quả xuất khẩu khởi sắc, CASUMINA xuất khẩu được 51% sản lượng săm lốp ô tô (riêng dòng sản phẩm sở trường của Công ty là lốp xe tải nhẹ & xe khách nhỏ xuất khẩu được 80% sản lượng sản xuất); 30% săm lốp xe máy; 15% săm lốp xe đạp; 7% lốp công nghiệp; 3% đồ cao su kỹ thuật. DRC xuất khẩu được 12% sản lượng lốp ô tô; 9% săm ô tô; 7% lốp xe đạp.

- Nhóm sản phẩm hóa chất cơ bản: Nhìn chung, sản xuất hóa chất cơ bản ở nước ta hiện nay còn chưa phát triển đủ mạnh, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất của ngành CNHC cũng như các ngành sản xuất công nghiệp khác trong nước. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản của Vinachem đã có nhiều tiến bộ đáng kể. Một số sản phẩm của Vinachem như xút, axit Sunfuaric có sức cạnh tranh tốt với các sản phẩm ngoại nhập và sản phẩm của một số công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay, Vinachem đáp ứng được một phần thị phần xút, axit Sunfuaric và các hóa chất cơ bản vô cơ khác như photpho vàng, các hóa chất gốc nhôm, silicate...

 - Nhóm sản phẩm hóa chất phục vụ tiêu dùng:

 + Về sản xuất bột giặt và chất tẩy rửa: Năng lực sản xuất toàn ngành đạt khoảng 800.000tấn/năm, trong đó 4 đơn vị của Vinachem (các Công ty cổ phần: Bột giặt Lix, Bột giặt Net, Xà phòng Hà Nội, Phân bón và hóa chất Cần Thơ), tổng năng lực sản xuất trên 500.000 tấn sản phẩm các loại. Nhóm sản phẩm chất tẩy rửa, bột giặt, pin, ắc quy của Vinachem đang phát triển rất tốt, đóng góp vào sự phát triển của Vinachem và phát triển công nghiệp tiêu dùng trong nước.

 + Về sản phẩm pin, ắc quy: Hiện nay các đơn vị thành viên của Vinachem đã được đầu tư đồng bộ máy móc thiết bị tiên tiến, tự động và bán tự động ở hầu hết các khâu sản xuất. Chất lượng sản phẩm pin và ắc quy thông dụng đã đạt tiêu chuẩn châu Âu và Nhật Bản và chiếm lĩnh thị trường trong nước và đã xuất khẩu ra nước ngoài. Sản lượng sản phẩm pin, ắc quy của Vinachem hiện nay chiếm 50% đối với pin và 13% đối với ắc quy.

 Với quy mô và khả năng cạnh tranh như đã nêu trên, Vinachem và các đơn vị thành viên đã có nhiều đóng góp trong việc cung ứng các sản phẩm chủ lực như hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, đặc biệt là các sản phẩm phân bón và phân bón chứa lân, góp phần đảm bảo cân đối lớn, điều tiết, cung ứng ổn định một số sản phẩm quan trọng cho nông nghiệp, đảm an toàn và an ninh lương thực quốc gia. Đồng thời, cung ứng một số sản phẩm hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng cho thị trường.

Trên cơ sở các thế mạnh này, trong giai đoạn 2021-2025, việc thực hiện tái cơ cấu Vinachem cần bám sát các nội dung sau:

- Về mục tiêu thực hiện tái cơ cấu: tiếp tục sắp xếp có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước giao cho doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, hướng tới phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo việc làm, an toàn cho người lao động và cộng đồng.

- Về định hướng phát triển: xác định rõ định hướng ưu tiên phát triển cần tập trung vào những ngành công nghiệp mang tính chất nền tảng, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đất nước, triển khai đồng bộ, tích cực nhằm tận dụng được những cơ hội mới và phù hợp với các định hướng của Nghị quyết số 12-NQ/TW và Nghị quyết số 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Về ngành nghề sản xuất, kinh doanh: cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực có thế mạnh, có giá trị gia tăng cao trong các lĩnh vực hoá chất phục vụ công nghiệp, nông nghiệp, hoá chất cơ bản, hoá chất tiêu dùng, hoá dược. Đặc biệt trong lĩnh vực phân bón cần tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ sinh học, công nghệ nano, enzyme… để sản xuất ra các loại phân bón an toàn, thận thiện với môi trường phục vụ cho phát triển nền nông nghiệp xanh bền vững.

- Về quản trị điều hành: Vinachem cần nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào quá trình quản trị doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; ứng dụng các nền tảng, số hoá quy trình sản xuất kinh doanh tiến tới chuyển đổi số toàn bộ quy trình quản trị điều hành tập đoàn. Xây dựng và áp dụng hệ thống KPI cho từng doanh nghiệp, tổ chức thành viên (xây dựng vai trò, nhiệm vụ, chức vụ, KPI cho từng vị trí trong tổ chức từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất) để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết gảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn tập đoàn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác