Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh kính thông báo việc bán đấu giá

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THỊNH

 

Căn cứ:

-      Văn bản số 1064/TLD ngày 10/07/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chủ trương bán Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh;

-      Quyết định số 1313/QĐ-TLD ngày 29/07/2016 về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh;

-      Quyết định số 1453/QĐ-TLD ngày 23/08/2016 về việc phê duyệt Phương án tổ chức bán Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh;

-      Các văn bản pháp lý có liên quan khác;

 Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh kính thông báo việc bán đấu giá Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh như sau:

1.  Thông tin pháp lý của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh

-         Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh

-         Trụ sở chính: 336 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

-         Điện thoại: (08) 38390435                 Fax: (08) 38356339

-         Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng công trình dân dụng, nhà bao che công nghiệp;Kinh doanh nhà ở; Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở); hàng trang trí nội thất; Quản lý dự án, tư vấn đấu thầu; Giám sát công trình xây dựng, công trình dân dụng và công nghiệp…

2. Thông tin về tài sản, lao động, tài chính, đất đai của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Trường Thịnh xác định tại thời điểm 0h00 ngày 01/01/2015.

2.1. Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp

Giá trị theo sổ sách:                                                                   287.000.560.970 đồng.

Giá trị xác định lại:                                                                    486.460.988.619 đồng.

      Trong đó :

Tài sản không cần dùng:                                                                                  0 đồng

o   Giá trị theo sổ sách:                                                                            0 đồng

o   Giá trị xác định lại:                                                                             0 đồng

Giá trị thực tế doanh nghiệp:

o   Giá trị doanh nghiệp theo sổ sách kế toán:             287.000.560.970 đồng.

o   Giá trị doanh nghiệp xác định lại:                            486.460.988.619 đồng.

2.2.   Giá trị thực tế phần vốn nhà nước

-         Giá trị vốn nhà nước theo sổ sách kế toán:                               21.724.007.237 đồng.

-         Giá trị vốn nhà nước xác định lại:                                                8.101.631.537 đồng.

2.3.  Nợ phải trả

-         Nơ thực tế phải trả theo sổ sách kế toán:                                 265.276.553.733 đồng

-         Nơ thực tế phải trả xác định lại:                                                478.359.357.082 đồng

2.4.   Phương án sử dụng đất sau khi bán doanh nghiệp

Bên mua được tiếp tục thuê đất hoặc nhận giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

2.5.  Tình hình người lao động tại doanh nghiệp

     -     Tổng số lao động có tên trong danh sách tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 22 người.

     -     Số lao động đề nghị chuyển công tác: 0 người.

     -     Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động: 09 người.

     -     Số lao động có nhu cầu sử dụng chuyển sang làm việc tại bên mua doanh nghiệp: 13 người.

3.  Phương thức bán đấu giá: 

      Bán đấu giá theo phương thức bán đấu giá có kế thừa toàn bộ công nợ và toàn bộ số lao động còn lại.

4.  Hình thức bán đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo quy định.

5.  Giá khởi điểm: 8.101.631.537 (Tám tỷ một trăm lẻ một triệu sáu trăm ba mươi mốt ngàn năm trăm ba mươi bảy đồng). 

6.  Tiền đặt trước: 810.163.153 đồng (Tám trăm mười triệu, một trăm sáu mươi ba ngàn, một trăm năm ba đồng).

7.  Thời gian địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ 09h00 ngày 26/08/2016 đến 15h00 ngày 05/09/2016 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ), tại 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

8. Thời gian địa điểm tìm hiểu thông tin doanh nghiệp được bán đấu giá: Từ ngày 06/09/2016 đến 16h00 ngày 20/09/2016 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ).

9. Thời gian, địa điểm bỏ đơn đăng ký mua doanh nghiệp: Từ 09h00 ngày 21/09/2016 đến hết 15h00 ngày 30/09/2016, (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ), tại 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

10. Thời gian địa điểm bán đấu giá: 

      -    Thời gian thực hiện phiên đấu giá: Bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 12/10/2016.

      -         Địa điểm:

Công ty Cổ phần Đấu giá Minh Pháp

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

11.   Các quy định chung

-        Các nhà đầu tư muốn tham gia bán đấu giá mua một bộ hồ sơ  đấu giá và phải làm thủ tục đăng ký ban đầu tại Công ty Cổ phần Đấu giá Minh Pháp (Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM) và phải ký Cam kết bảo mật với các thông tin thu được từ việc khảo sát và nghiên cứu sổ sách tài liệu liên quan của công ty nhà nước nói trên.

-        Các nhà đầu tư đã đăng ký sẽ được khảo sát công ty và xem xét các báo cáo, tài liệu liên quan.

-       Đơn đăng ký được điền đầy đủ cùng với phương án sử dụng lao động (nếu có) và khoản tiền đặt cọc 10% phải được nộp cho Tổ chức đấu giá không chậm hơn 16h00 ngày 05/09/2016. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được hoàn trả trong thời gian không chậm hơn 10 ngày sau phiên đấu giá cho nhà đầu tư đã tuân thủ quy trình đấu giá nhưng không thành công trong phiên đấu giá.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác