Thông tin công bố Sắp xếp đổi mới 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm 2015-2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầy tư phát triển 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV công bố Sắp xếp đổi mới 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm 2015-2018, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầy tư phát triển 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Thành phố Hồ Chí Minh -> Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article