Thông tin công bố là Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo lương thưởng năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Tình hình đầu tư tại công ty con do Công ty mẹ nắm cổ phần chi phối 2012-2015, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Thành phố Hồ Chí Minh -> Công ty TNHH MTV Văn hoá Sài Gòn (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article