Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 2017, Báo cáo tài chính kiểm toán 2017.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo tài chính quý II/2013, Báo cáo xác định quỹ  tiền lương thực hiện năm 2013, Kế hoạch tài chính năm 2013, Kế hoạch tài chính năm 2014, Kế hoạch tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính quý II/2014, Báo cáo Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015, Báo cáo tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015, Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015, Tình hình sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo xác định quỹ  tiền lương thực hiện năm 2014, Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015, Kết quả thực hiện đầu tư quý II/2016, Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Tình hình sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2017, Báo cáo tài chính 6 tháng  năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Thành phố Hồ Chí Minh -> Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article