Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Bộ Thông tin và Truyền thông) công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018.

Trước đó doanh nghiệp đã Tình hình hoạt động năm 2014, Bảng cân đối kế toán năm 2014, Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015, Kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015-2016, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN thuộc Bộ, ngành -> Bộ Thông tin và Truyền thông -> Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article