Thay đổi Người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) thông báo Thay đổi Người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đầu tư phát triển  năm 2016, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành -> Bộ Quốc phòng -> Tổng công ty Đông Bắc (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article