Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm 2014-2016

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thuộc Bộ Công thương công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm 2014-2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo lương thưởng năm 2015, Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện 2013-2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Tình hình thực hiện đổi mới doanh nghiệp đến năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2015, Kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới 2015, Báo cáo lương thưởng 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại:

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Bộ, ngành quản lý -> Bộ Công thương -> Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article