Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiếm toán năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ đã kiếm toán năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016 và Báo cáo lương thưởng năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp Bộ, ngành -> Bộ Xây dựng -> Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Hồng Liên).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article