Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp In bao bì Liskin (Thành phố Hồ Chí Minh) công bố Báo cáo tài chính năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương-> Thành phố Hồ Chí Minh -> Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liskin (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article