Thông tin công bố là Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016, Tình hình thực hiện NVCI 2015, Tình hình thực hiện NVCI 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kết quả sắp xếp doanh nghiệp 2016, Báo cáo lương 2016, Kêt quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Điện lực dầu khí  Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2015, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kết quả sắp xếp doanh nghiệp năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo lương năm 2016.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố công khai thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2014/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Dầu khí Việt Nam -> Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article