Thông tin công bố là Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6/2018 và ước tháng 7/2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) công bố Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6/2018 và ước tháng 7/2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Sắp xếp đổi mới năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và 3 năm gần nhất, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Báo cáo lương năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN Bộ, ngành -> Bộ Giao thông vận tải -> Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article