Lần đầu tiên thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, doanh nghiệp công bố 12 báo cáo hoạt động của các năm 2016, 2017 và 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế) công bố các báo cáo về tài chính, lương thưởng, sắp xếp đổi mới, thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức, kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của các năm 2016, 2017 và 2018.

Như vậy, sau 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN bộ, ngành -> Bộ Y tế -> Công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm số 1 (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article