Doanh nghiệp công bố là 13 báo cáo của các năm 2016, 2017 và 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (Đài Truyền hình Việt Nam) công bố Tình hình sắp xếp đổi mới 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016, Báo cáo tài chính kiểm toán 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo tiền lương tiền thưởng 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Sắp xếp đổi mới 2017, Báo cáo lương thưởng 2017, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2018, Sắp xếp đổi mới 2018.

 Như vậy, sau 2 năm rưỡi kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN bộ, ngành -> Đài truyền hình Việt Nam -> Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam  (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article