Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam thay đổi lãnh đạo doanh nghiệp

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam thuộc Bộ Tài chính công bố thay đổi lãnh đạo doanh nghiệp.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Báo cáo tài chính (bản rút gọn), Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Bộ, ngành quản lý -> Bộ Tài chính -> Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article